HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN

CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ GẮN VỚI BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

***

– Sáng ngày 10/5/2016, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy công ty việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện, được lan tỏa rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động. Từ đó, đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, xuất hiện nhiều gương điển hình được nhân rộng, phát huy trong toàn đơn vị.

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần rất quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài được giải quyết.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi, đảng bộ, của đoàn thể làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của công ty; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Bên cạnh những mặt làm được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn một số hạn chế, đó là: việc nghiên cứu, đăng ký việc làm thiết thực, việc làm nêu gương của đảng viên, người lao động chưa sát với nhiệm vụ được giao; kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, kéo dài đạt hiệu quả chưa cao; công tác đánh giá của chi bộ đối với đảng viên còn chung chung; chưa kịp thời sơ tổng kết, việc biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân còn ít, thiếu tính khích lệ.

Dịp này, có 05 tập thể và 14 cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích tốt trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.