Chiều ngày 24/7/2018, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Đảng ủy viên và toàn bộ đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty.

Quang cảnh tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy Công ty cho biết, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự quan tâm hỗ trợ của các phòng ban chức năng của huyện và sự tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Công ty, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, công tác của Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt.

Công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm được tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, công tác kiểm tra, giám sát, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được kết quả tốt; Chú trọng, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi bộ. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể … được quan tâm lãnh đạo thực hiện và đạt một số kết quả nhất định; đã kết nạp được 5/10 chỉ tiêu phát triển đảng trong lực lượng công nhân, lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Công ty tiếp tục thực hiện vai trò lãnh đạo trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 15% đảng viên của Đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 02 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” 3 năm liền.

Đồng chí Đặng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận; thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Đặng Văn Thiện điều hành phần thảo luận. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên về những việc làm được và những tồn tại hạn chế từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty nửa nhiệm kỳ qua và trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong rằng toàn bộ hoạt động của Đảng bộ phải gắn vào mục tiêu là thực hiện các chức năng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, phù hợp với chủ trương của Đảng, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề an sinh xã hộ chung của huyện; Đảng ủy Công ty cần tập trung đề ra những giải pháp mang tính đột phá để vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế; mạnh dạn kiến nghị, đề xuất và tham mưu với lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những biện pháp, giải pháp để Công ty phát triển ổn định, bền vững theo đúng chủ trưởng của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức tặng giấy khen và tiền thưởng cho những cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi nâng cao tay nghề lần thứ nhất năm 2018.

Đồng chí Đặng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy Công ty tặng giấy khen
cho các cá nhân có thành tích trong Hội thi nâng cao tay nghề tại Công ty